VILKÅR OG BETINGELSER

Webstedet http://www.landrover.dk drives af Land Rover Danmark - British Car Import A/S.
Forretningssted: Korsvej 1, 6000 Kolding, Danmark

Land Rover har udarbejdet sidernes indhold så retvisende som muligt. Dog tages der forbehold for eventuelle fejl og mangler.

Land Rover arbejder løbende på at forbedre specifikationer, design og produktion af køretøjerne, og ændringer foretages løbende. Vi bestræber os på at opdatere specifikationerne løbende. Hjemmesiden kan dog ikke betragtes som en udtømmende specifikation af Land Rovers produkter og service, og den udgør heller ikke et tilbud om salg af de viste modeller. Distributører og forhandlere er ikke agenter ansat af Land Rover, og de har ingen beføjelse til at forpligte Land Rover ved udtrykkelig eller indforstået handling eller gengivelse. Referencer på siderne til hastighed og motorydelse må ikke opfattes som en opfordring til at køre uansvarligt eller overskride de lovbestemte hastighedsgrænser.

Alle tal for brændstoføkonomi er i overensstemmelse med direktiv 93/116/EF. De er beregnet med anvendelse af den samme testcyklus, som anvendes til den officielle klassificering af udledning. De kan ikke sammenlignes med de tidligere tal for landevejs- eller bykørsel, og de nye tal er et mere nøjagtigt udtryk for det faktiske brændstofforbrug. Ved normal brug kan en bils reelle brændstofforbrug afvige fra det, der kan opnås ved test, alt efter køreteknik, vej- og trafikforhold, miljøfaktorer og bilens tilstand. Eventuelle spørgsmål kan rettes til forhandleren.

COPYRIGHT

Alle rettigheder, herunder copyright og databaserettigheder, til hjemmesiden og dens indhold ejes eller anvendes på licens af Land Rover eller anvendes af Land Rover med tilladelse ifølge lovgivningen fra copyrightindehaver. Det er ikke tilladt at kopiere, reproducere, genudgive, downloade, opslå, udsende eller overføre tekst, billeder, grafik, logoer, knapper, ikoner, billedudvalg og opsætning samt underliggende kildekode eller software til offentlige eller kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Range Rover eller rettighedsindehaveren.

Det er ikke tilladt at tilpasse, ændre eller udarbejde noget af materialet eller oplysningerne på dette netsted eller anvende det til andre formål ud over personlig og ikke-kommerciel brug. Brugeren accepterer kun at anvende netstedet til lovlige formål.

Land Rover forbeholder sig ret til at anvende alle materialer, der indsendes til netstedet, til egne formål, herunder tekst og billeder, enten på netstedet eller i en anden form, herunder til reklameformål. Land Rover forbeholder sig ret til at overvåge indlæg på netstedet og redigere eller slette indlæg.

DISCLAIMER

Vi tilstræber, at oplysningerne på vores websted er præcise, fyldestgørende og opdaterede. Dog tages der forbehold for fejl og mangler. Ved brug af netstedet accepterer brugeren dog vores Vilkår og betingelser, der træder i kraft på datoen for første brug af netstedet.

Uden tilsidesættelse af brugerens lovmæssige rettigheder bliver netstedet og alle oplysninger, tekster, navne, billeder, illustrationer, logoer, link og ikoner samt andet materiale (uden begrænsning) stillet til rådighed "som de foreligger" og på "tilgængelighedsbasis" uden eksplicit eller implicit garanti eller anbefaling. Navnlig kan vi ikke garantere eller indestå for, at oplysningerne på netstedet er præcise eller udtømmende, og vi garanterer ligeledes ikke at netstedet kan bruges uden fejl og afbrydelser, eller at netstedet og serverne bag den er fri for fejl eller computervirus.

Under ingen omstændigheder kan Land Rover gøres ansvarlige over for andre personer for skade eller tab som følge af brugen af oplysningerne på vores netsted eller produkter vist på netstedet, herunder uden begrænsning indirekte eller følgeskader eller skade af nogen art som følge af brug eller mistet anvendelse, data eller indtjening, hverken i tilfælde af kontraktaftaler, forsømmelse eller anden skadevoldende handling, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af netstedet.

Uagtet de øvrige bestemmelser i nærværende Vilkår og betingelser kan vi ikke gøres ansvarlige for krav i forbindelse med netstedets funktionalitet eller tilgængelighed.

VAREMÆRKER

Alle navne, billeder og logoer, der angiver Land Rover, er varemærker ejet af Land Rover. Alle tredjeparts mærker, produkter, serviceydelser eller firmanavne, der fremgår på dette websted, er varemærker, servicevaremærker eller navne ejet af de respektive indehavere. Land Rover giver ikke andre personer ud over indehaverne tilladelse til brug heraf. En sådan brug udgør en krænkelse af indehavernes rettigheder.

EKSTERNE LINKS

Land Rover repræsenterer, garanterer, anbefaler ikke og tager ikke ansvar for eksterne hjemmesider, som linkes til fra dette websted. Eksterne hjemmesider, som brugeren besøger ved at klikke på et link på dette netsted, er uden for Land Rovers kontrol og besøges helt på egen risiko.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SOFTWARE

Software til download fra dette websted er blevet grundigt scannet og testet i alle udviklingstrin, men som med al anden ny software anbefaler vi, at du foretager en virusscanning før brug. Vi anbefaler ligeledes, at brugeren har en opdateret sikkerhedskopi af sin harddisk, før ny software tages i anvendelse. Land Rover kan ikke holdes ansvarlig for afbrydelse, skade og/eller tab af data på brugerens data- eller computersystem som følge af brugen af softwaren. Kontakt netværksadministrator før installation af ny software på en netværksforbundet computer.

GÆLDENDE RET

Nærværende Vilkår og betingelser er underlagt og udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning i England og Wales. Tvister vedrørende nærværende Vilkår og betingelser vil bliver afgjort efter gældende lov ved domstolene i England og Wales.

Hvis dele af nærværende vilkår bliver kendt ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves på baggrund af lovgivning i en stat eller et land, hvor nærværende vilkår skal være gældende, vil det pågældende indhold blive slettet. Alle øvrige Vilkår og Betingelser samt Brugsvilkår vil forblive gældende og fortsat være bindende og retsgyldige.

Land Rover forbeholder sig ret til at ændre sine vilkår og betingelser til enhver tid ved at foretage ændringer på nettet. Hvis brugeren ikke kan acceptere nærværende Vilkår og betingelser i den fulde ordlyd, skal brugeren ophøre brugen af netstedet omgående.Copyright © 2015 Jaguar Land Rover Limited