ÆNDRINGER I STANDARDERNE FOR BILERS UDLEDNING

VI TILBYDER ET VALG TIL ALLE FØRERE.

Ændringer i lovgivningen, bekymringer om offentlig sundhed og gennemskueligheden af udledningstest har medført, at mange stiller spørgsmålstegn ved, hvor rene dieselmotorer er, og ved, hvorvidt det er det rigtige valg for dem.

Det er vigtigt at understrege, at de aktuelle dieselmotorer hører til de reneste, der nogensinde er produceret.

Hvorfor er dieselmotorer i søgelyset?

Nogle af de gasser, som produceres af forbrændingsmotorer i motorrummet, er årsag til åndedrætsproblemer, smog og dårlig luftkvalitet.Dieselmotorer producerer gennemsnitligt mindre CO2 end benzinmotorer, men til gengæld mere NOx. I moderne dieselmotorer anvendes Diesel Exhaust Fluid (DEF) – også kendt som AdBlue® – i et SCR-system (selektiv katalytisk reduktion) til at omdanne NOx til nitrogen og oxygen. Siden 2006 har alle vores dieselbiler være udstyret med partikelfilter, som fjerner 99 % af alle partikler fra udstødningsgasserne.

Dieselmotorer, som opfylder de nyeste EU6-udledningsstandarder, er udstyret med SCR-teknologi og producerer derfor en mindre mængde NOx og færre partikler end de dieselmotorer, der er fremstillet inden introduktion af standarderne.

På grund af påvirkningen af den offentlige sundhed har nogle europæiske byer introduceret tiltag, som skal reducere Nox-forureningen. London har eksempelvis introduceret T-gebyret, et ekstra gebyr oven i den allerede eksisterende trængselsafgift, med henblik på at forhindre ældre dieselbiler i at køre ind i visse områder. EU6-dieselbiler er undtaget fra dette gebyr på grund af deres lave NOx-udledning.

Fra og med september 2015 opfylder alle vores EU- og EEA-dieselmotorer de skrappeste EU6-udledningsbestemmelser. Det betyder, at vores dieselmotorer er så rene, at de frit kan køre gennem ultra-lav-emissions-zoner, som pålægger førere, hvis biler udleder et højt niveau af skadelige stoffer, en økonomisk straf.

Vores forpligtelse til at sikre bæredygtig kørsel betyder, at vi producerer nogen af vores reneste motorer til dato.

WLTP-testproceduren (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) er en ny laboratorietestmetode, som blev introduceret i september 2017; den er beregnet til at fremskaffe data om brændstoføkonomi og CO2-udledning, som i højere grad svarer til de faktiske tal. En ny udledningsstandard (EU6d RDE) sikrer også, at biler nu for allerførste gang testes både på almindelig vej og i et laboratorium, hvilket betyder endnu større nøjagtighed for udledningstallene.

Alle vores dieselmotorer, som fremstilles til EU- og EEA-lande har siden september 2015 være udstyret med SCR-system (selektiv katalytisk reduktion). Dette system anvender den ureabaserede væske AdBlue® til markant reduktion af miljøpåvirkningen.

Filtreringsteknologi, der er monteret som standard på alle vores dieselbiler, fjerner op til 99 % af alle partikler, før de udledes gennem udstødningsrøret.

Hvad er forskellen på benzin- og dieselmotorer?

En udbredt misforståelse er, at dieselmotorer er langsommere, mere støjende og dyre i drift end benzinbiler. Dog betyder forbedrede dieselmotorteknologier og tekniske fremskridt, at forskellen mellem de to motortyper nu næsten ikke er mærkbar.

Det drejningsmoment, som en dieselmotor har ved lav hastighed, er ideelt til bugsering, da det giver mulighed for tidligere gearskift og sikrer kraftig acceleration.

En benzinmotors kraft ved høje omdrejningstal er mere smidig og responsiv, men der kræves højere hastigheder for at levere det samme drejningsmoment som i en dieselmotor.

Hvilken motor er den rigtige for mig?

Inden køb af en hvilken som helst biltype skal man gøre sig overvejelser om sine sædvanlige kørevaner. Dieselmotorer er sædvanligvis mere effektive på længere køreture ved høje hastigheder. Men hvis du primært kører korte ture, som indbefatter hyppig standsning og start i bytrafik, er en dieselmotor ikke nødvendigvis det bedste valg.

Den højere energitæthed i dieselbrændstof og den måde, energien frigives på under forbrændingen, betyder, at en dieselmotor giver en bedre brændstoføkonomi, hvis du kører 19.000 kilometer eller mere om året. En dieselmotor er derfor sandsynligvis det mest omkostningseffektive valg.

Moderne dieselbiler er udstyret med et DPF-filter (dieselpartikelfilter). Dette filter indsamler partikler i udstødningen, hvorefter disse afbrændes, når filteret når en høj temperatur. Korte køreture såsom kørsel i byer betyder, at denne proces er vanskeligere at opnå. Hvis man primært kører bykørsel, er en benzin- eller hybridbil eller en fuldt eldreven bil sandsynligvis et mere passende valg.Hvordan påvirker ændringer i lovgivningen omkring dieselbiler mig?

Dieselbiler, som kører i bymæssige områder, pålægges over de næste to eller tre år sandsynligvis ekstra omkostninger, som overstiger de omkostninger, som benzinbiler eller biler med alternative brændstoffer pålægges.

Dog straffes ejere af nyere dieselbiler, som opfylder de nyeste EU6-udledningsstandarder, ikke i samme grad som ejere af ældre, mindre miljøvenlige dieselbiler.

Alle dieselbiler, som vi har solgt i EU- og EEA-lande siden september 2015, opfylder EU6-standarderne.

Hidtidige resultater:

Vi har investeret £ 1 mia. i vores avancerede motorproduktionscentre med henblik på at udvikle mere kompakte dieselmotorer med lavere udledningsværdier, og disse udviklingstiltag har givet bemærkelsesværdige resultater. I perioden mellem 2007 og 2015 har vi reduceret CO2-udledningen fra vores europæiske flådebiler med 32 %. Desuden har vores ekspertteknikere i perioden mellem 2004 og 2016 reduceret vores NOx-emissioner med 90 %.

Hvad skal jeg gøre nu?

Vores enkle guide, som hjælper dig med at vælge din næste motortype, giver dig mulighed for at træffe en informeret afgørelse på grundlag af dine kørevaner.

DIESEL EXHAUST FLUID

DIESEL EXHAUST FLUID

Dieselmotorer og selektiv katalytisk reduktion: Hvad er DEF, hvordan sker påfyldning og FAQs.
LAND ROVER BENZIN- OG DIESELMOTORER

LAND ROVER BENZIN- OG DIESELMOTORER

Vores udvalg af motorer giver dig mulighed for at vælge lige den motor, som passer bedst til dit arbejde og din livsstil.
ANSVARLIGHED

ANSVARLIGHED

Vi har et ansvar for, at vores forretning vokser på en ansvarlig og bæredygtig måde, så vi kan tilføre vores kunder, virksomhed og den overordnede økonomi værdi.